Dotazník zdravia muža.

“Mužské zdravie je veľmi dôležitou súčasťou kvalitného života.”  - Yellow vital

Dotazník

Stoporenie je komplexným psychoneurovaskulárnym fenoménom, ktorého výsledkom je zvýšenie prítoku arteriálnej krvi do hypogastrickopenilného arteriálneho riečišťa údu s následnou aktiváciou veno-okluzívneho mechanizmu.

Mužské zdravie je veľmi dôležitou súčasťou celkového fyzického a psychického zdravotného stavu a kvality života. Porucha stoporenia je pomerne často sa vyskytujúca porucha zdravia. Dotazník mužského zdravia Vám pomôže zistiť, či aj Vy netrpíte určitým stupňom tejto poruchy.

Pri každej otázke je uvedených niekoľko odpovedí a Vašou úlohou je vybrať tú odpoveď, ktorá najpresnejšie vyjadruje Váš skutočný problém. V dotazníku je potrebné odpovedať na všetky otázky len jednou odpoveďou a brať pritom do úvahy zdravotný stav v posledných troch mesiacoch. Každá odpoveď je ohodnotená určitým počtom bodov, pričom súčtom jednotlivých bodov vznikne celkové skóre.

Yellow vital

Ako by ste hodnotili svoju vlastnú dôveru v schopnosť dosiahnuť a udržať stoporenie?

Ak pri erotickej stimulácii došlo u Vás k stoporeniu, ako často bolo stoporenie dostatočné pre milovanie?

Ako často ste boli pri milovaní schopný udržať stoporenie aj po preniknutí do partnerky?

Ak došlo k styku, ako obtiažne bolo pre Vás udržať stoporenie až do konca aktu (až do vyvrcholenia)?

Ak ste sa milovali, ako často to bolo pre Vás uspokojivé?

Vyhodnotenie dotazníka: 0

Ak ste získali v dotazníku menej ako 21 bodov, máte nejaké ťažkosti s erekciou. 

Opakovať Test

Zadajte odpovede na všetky otázky.

Potrebujete sa poradiť?

Odošlite  otázku cez e-mailový formulár alebo nám napíšte priamo na nižšie uvedenú e-mailovu adresu. Radi  Vám zodpovieme všetky otázky súviasiace s produktom Yellow vital.